ویتامین D یک ویتامین محلول در چربی است که در واقع باعث بهبود جذب کلسیم در روده می شود و سطح کلسیم و فسفر موجود در خون را تنظیم می کند که به طور طبیعی در بعضی از غذاها موجود است و اگر این ویتامین به اندازه کافی در بدن موجود نباشد ، استخوان ها ممکن است نازک و شکننده بشوند و یا شکل طبیعی پیدا نکنند .
کیت ویتامین D پیشگامان سنجش مقدار کمی این ویتامین را در سرم یا پلاسما انسان اندازه گیری می کند . 
از ویژگی های این کیت می توان به موارد زیر اشاره کرد : 
استفاده از تکنولوژی کونژوگاسیون استرپتاویدین با آنزیم HRP در جهت افزایش و تقویت سیگنال و در نتیجه افزایش حساسیت کیت 
استخراج کامل در داخل چاهک برای حذف مواد مداخله کننده و آزاد سازی ویتامین D از پروتئین حامل آن 
قابلیت شناسایی هر دو فرم Vitamin D3 25-OH،D2 Vitamin  25-OH به شکل کامل 
مجموع واکنش متقاطع با ویتامین D2 و Vitamin D3 3-epi-25-OH کمتر از 1 
بالاترین روش همبستگی با روش HPLC در بین کیت های موجود در بازار 
استانداردها و محلول ها آماده به مصرف ( حجم نمونه 25 میکرولیتر ) 
انکوباسیون در دمای محیط بدون نیاز به انکوباتور و شیکر در مدت زمان 75 دقیقه 
دارای پایداری و عملکرد ثابت در طی دوره مصرف کیت و تاریخ انقضای مناسب 
زمان کل انجام تست : 105 دقیقه 
این کیت به صورت : 48 ، 96 و 192 تستی موجود است . 
از دیگر کیت های پنل ویتامین پیشگامان سنجش می توان به کیت ویتامین B12 اشاره کرد . 
 

نظرات دوستان