بیماری سلیاک یک بیماری گوارشی با زمینه ارثی است که در آن سیستم ایمنی بدن به گلوتن واکنش نشان می دهد . 
آنتی بادی TTg  از کلاس iga  در وقع حساس ترین و اختصاصی ترین آزمایش برای تشخیص این بیماری محسوب می شود . 
کیت ttg iga  پیشگامان سنجش در واقع میزان این آنتی بادی را در سرم یا پلاسمای انسان اندازه گیری می کند . 

نظرات دوستان