آزمایش گلوکوز خون سطح گلوکوز یا همان قند خون را اندازه گیری می کند ، قند خون منبع تامین انرژی بدن است . 
از این آزمایش برای تشخیص دیابت و و بررسی اینکه آیا سطح قند خون ما در محدوده نرمال است یا خیر، استفاده می شود.
کیت glucose دلتا درمان در واقع مقدار glucose را اندازه گیری می کند. 
از ویژگی های این کیت می توان به موارد زیر اشاره کرد : 
حجم محصول : 250 میلی لیتر (5*50)
روش اندازه گیری: آنزیمی ، رنگ سنجی ( GOD – POD ) 
دارای یک معرف پایدار و آماده مصرف 
کالیبراسیون با استفاده از کالیبراتور CFAS و مشترک با سایر تست های روتین 
کنترل : با استفاده از CONTROL NORMAL و  CONTROL PATHOLOGIC ( مشترک با سایر تست های روتین ) 
محدوده سنجش :mg/dl  5 تا 400
دقت : %58/1 <  CV

نظرات دوستان

دلتا درمان