در آزمایش CCP آنتی بادی های ضد CCP یا  Cyclic Citrirullinated Peptide شناسایی می شود . 
این آزمایش معمولا برای تشخیص بیماری آرتریت روماتوئید تجویز می شود . 
آرتریت روماتوئید (RA) در واقع یک بیماری خود ایمنی مزمن است که باعث سفتی ، درد ، از بین رفتن تحرک ، التهاب و فرسایش مفاصل می شود.

کیتAnti CCp پیشگامان سنجش  :

96 تستی                                                                                          
دمای نگهداری : 2 تا 8 درجه سانتی گراد
 

نظرات دوستان