پارافیلم دوبل M
مناسب برای جلوگیری از آلودگی ، تبخیر و یا ریختن نمونه های آزمایشگاهی ( از آن برای مهر و موم کردن یا محافظت از ظروف (نظیر بالن ها یا کووت) استفاده می شود. ) 
قابلت کشیده شدن از طول و عرض به مقدار 200 درصد اندازه سطوح اولیه 
موجود به صورت رولهای با طول 38 متر و عرض 10 سانتی متر 
کشور سازنده : آمریکا 
شرکت : Bemis
 

نظرات دوستان