هلیکوباکتر یک تست موثر برای تشخیص عفونت باکتری گوارشی یا هلیکوباکتر یا اچ پایلوری h pylori  است.
این باکتری می تواند عامل وجود تعدادی از بیماری های گوارشی مثل : گاستریت ، زخم معده ، ورم معده ، التهاب مری ، زخم اثنی عشر و .. باشد . 
رپید تست hpylori AG 
کمپانی : بایوسینکس Bioseynex 
کشور سازنده : فرانسه 
اختصاصیت : 98/1
حساسیت : 99/9
 

نظرات دوستان