کل پروتکتین یک نوع پروتئین است که سیستم ایمنی (گلبول های سفید خون ) بدن در پاسخ به التهاب روده از خود تولید می‌کند. در آزمایش calprotectin سطح این پروتئین در نمونه مدفوع ارزیابی می شود . 
از شایع ترین بیماری هایی که باعث افزایش سطح این پروتئین می شود : 
•    بیماری کرون (Crohn disease)
•    کولیت اولستراتیو (Ulcerative Colitis)
•    سرطان روده

کیت تست کل پروتکتین آراتک یک روش ساده و البته غیر تهاجمی برای تشخیص التهاب روده است .
تعداد تست : 20
مدل : رپید تست 

نظرات دوستان