خون کنترل محصولی است آزمایشگاهی شامل گلبول های خونی ، ذرات نگهدارنده و ... دارد که از آن برای کنترل دقت عملکرد دستگاه های هماتولوژی استفاده می کنند . 
خون کنترل QCELL 
حجم ویال : 2/5 cc
تولید شرکت : مهرنیکان تجهیز پارتیان 
دمای نگهداری : 2 تا 8 درجه سانتی گراد 
 

نظرات دوستان