لوله فالکون 50ml
خواندن آسان درجه بندی لوله 
تک استریل 
ته مخروطی 
دارای Embryo Test 
بسته 25 عددی
کد: 352070

نظرات دوستان