آزمایش ANA در واقع آنتی بادی های ضد سرطانی را در خون انسان مشخص می کند که اگر این آنتی بادی ها در خون فرد وجود داشته باشد به این معنی است که فرد دچار بیماری خود ایمنی شده است . 
از این آزمایش برای تشخیص بیماری هایی همچون : 
لوپوس ، آرتریت روماتوئید ، اسکلرودرمی ، سندروم Sjogren ، پلی میوزیت ، درماتومیوزیت ، هپاتیتت مزمن ، لوسمی کاربرد دارد . 
از ویژگی های کیت ANA Screen مونوسنت : 
96 تستی 
دمای نگهداری : 2 تا 8 درجه سانتی گراد 
 

نظرات دوستان