نوار ادرار یک ابزار اساسی در آزمایشگاه است که برای تشخیص تغییرات پاتولوژیک ادرار بیمار در مقادری استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد . 
لازم به ذکر است که آزمایش ادرار می تواند بیماری هایی را نشان دهد که مورد توجه قرار نگرفته اند زیرا علائم و نشانه های قابل توجهی  در خون ایجاد نمی کنند.
با آنالیز این نوار، پروتئین ها، گلوکز، کتون ها، هموگلوبین، بیلی روبین، اوروبیلینوژن، استون، نیتریت و لکوسیت¬ها و همچنین pH و وزن مخصوص یا وجود عفونت ایجاد شده توسط عوامل بیماری¬زای مختلف در ادرار بررسی می¬شود.
نوار ادراری بایوسینکس Bioseynex
محصول کشور : فرانسه 
11 پارامتری 
 

نظرات دوستان