یورین باتل که با آن ظرف نمونه ادرار یا لیوان نگهداری ادرار هم می گویند قوطی های کوچکی هستند با درب رنگی که برای جمع آوری و نگهداری نمونه ادرا یا نمونه اسپرم یا نمونه های پاتوبیولوژی آزمایشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد . 
ظرف یورین medwares
محصول کشور : ایران 
حجم : 90ml
شفاف 
تعداد در هر کارتن : 500 عدد 
 

نظرات دوستان